> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Nhóm chuyên gia quốc tế Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến Vũ Hán vào ngày 14/1
 Mới nhất:2021-01-14 18:12:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Nhóm chuyên gia quốc tế truy xuất nguồn gốc vi-rút nCOV của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến Trung Quốc khảo sát vào ngày 14/1, cùng các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học về truy xuất nguồn gốc vi-rút nCOV. Mới đây, các quan chức nhiều bộ ngành Chính phủ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục triển khai hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyên gia quốc tế, góp phần vào truy xuất nguồn gốc vi-rút nCOV trên toàn cầu.

Ngày 13/1, Người phát ngôn, Vụ phó Vụ Tuyên truyền Ủy ban Y tế và Sức khoẻ nhà nước Trung Quốc Mễ Phong cho biết: “Nhóm chuyên gia quốc tế Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến Vũ Hán vào ngày 14/1, theo quy định của biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của nhà nước Trung Quốc, nhóm chuyên gia quốc tế trước hết phải cách ly theo quy định, trong thời gian này, các nhà khoa học và chuyên gia y tế Trung Quốc sẽ cùng chuyên gia quốc tế trao đổi sâu sắc qua hình thức trực tuyến”.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng cho biết, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Trung Quốc với thái độ mở cửa, minh bạch và có trách nhiệm, giữ trao đổi và hợp tác chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc vi-rút nCOV với Tổ chức Y tế Thế giới.