ปักกิ่งเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 แก่คนกลุ่มพิเศษ
 การเผยแพร่:2021-01-22 16:35:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 มกราคม กรุงปักกิ่งเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 แก่คนกลุ่มพิเศษ โดยวางแผนเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

ทางการปักกิ่งประกาศจะยืนหยัดหลักการ “ไม่เปลี่ยนข้อกำหนด ไม่เปลี่ยนช่องทาง และไม่เปลี่ยนชนิดวัคซีน” เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วยดี และประกันให้สองครั้งนี้มีผลต่อเนื่องกันตามระเบียบ ถึงปัจจุบัน ปักกิ่งได้เสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกแก่คนกลุ่มพิเศษแล้ว ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,900,000 คน

เพื่อให้ผู้รับการฉีดวัคซีนได้ผลที่น่าพอใจอย่างเต็มที่ กรุงปักกิ่งเปิดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่คนเหล่านี้หลังฉีดเข็มแรก 14-28 วัน คณะกรรมการสุขภาพกรุงปักกิ่งระบุว่า ต่อสถานการณ์โรคในปัจจุบัน สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ที่รวมถึงการตรวจรหัสสุขภาพ เตรียมเวชภัณฑ์พอเพียง ฆ่าเชื้อเป็นประจำ และจำกัดจำนวนคนเป็นต้น เพื่อประกันความปลอดภัยด้วยดี และหลังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคทุกประการอย่างจริงจัง (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น