สื่อเคนยาชี้จีนใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม
 การเผยแพร่:2021-02-22 17:10:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

ซีเอ็มจีรายงานว่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ " The People " ของเคนยา เผยแพร่บทวิเคราะห์ ชื่นชมจีนที่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาด้วยการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้วัคซีนโควิด-19 กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับโลก

บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤตทั่วโลก การท่องเที่ยวและเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว เศรษฐกิจโลกถดถอย  แนวคิดการเมืองมหาอำนาจและสงครามเย็นมีแนวโน้มฟื้นคืนมาอีกครั้ง ลัทธิปฏิบัติการฝ่ายเดียว หรือ เอกภาคีนิยม (unilateralism) การกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นอีกครั้ง และการพัฒนาของมนุษย์กำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายที่ไม่เคยพบมาก่อน บางประเทศทำให้ปัญหาโควิดเป็นปัญหาทางการเมือง  ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ ยุยงให้เกิดอคติ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้อำนาจทางการเมืองกักตุนวัคซีน และมองข้ามความต้องการของประเทศและภูมิภาคที่ด้อยพัฒนา ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า มี 10 ประเทศที่ควบคุมวัคซีน-19 75% ของโลก

บทความนี้เน้นย้ำว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อต่อต้านวัคซีน "ชาตินิยม" และส่งเสริมการกระจายวัคซีนอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เข้าถึงและมีกำลังซื้อในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศที่อยู่ในความไม่สงบ

ปัจจุบัน จีนได้บริจาควัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา 53 ประเทศ ส่งออกวัคซีนไปยัง 22 ประเทศ และจัดหาวัคซีน 10 ล้านโดสเข้าโครงการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประเทศกำลังพัฒนา (Bo/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น