จำนวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปผ่านด่านเมืองเอ้อร์เหลียนเฮ่าเท่อมากกว่า 6,000 ขบวน
 การเผยแพร่:2021-02-22 17:12:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ในปี 2013 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปเริ่มเดินทางเข้าออกประเทศจีนผ่านด่านศุลกากรเอ้อร์เหลียนเฮ่าเท่อในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จำนวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปที่เข้าออกจีนผ่านด่านนี้มีถึง 6,072 ขบวน โดยขนส่งสินค้าจำนวน 4,825,900 ตัน ยอดมูลค่าสินค้าเหล่านี้มากกว่า 90,000 ล้านหยวน

เมืองเอ้อร์เหลียนเฮ่าเท่อเป็นด่านศุลกากรทางรถไฟเพียงด่านเดียวที่อยู่ระหว่างจีนกับมองโกเลีย และเป็นด่านเข้าออกจีนเพียงด่านเดียวของทางรถไฟจีน-ยุโรปบนช่องทางสายกลางของขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป ขณะนี้จำนวนทางรถไฟที่ให้บริการขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปภายใต้ช่องทางสายกลางเพิ่มขึ้นถึง 44 สาย เมืองต้นทางภายในจีนครอบคลุมกว่า 40 เมือง เช่น เมืองเจิ้งโจว เฉิงตู และเซี่ยเหมินเป็นต้น ขณะที่ปลายทางนอกประเทศจีนเพิ่มจากเมือง Hamburg ของเยอรมนี เมือง Rotterdam ของเนเธอร์แลนด์ ครอบคลุมถึง 60 เมือง รวมกรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ และกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย เป็นต้น ตั้งแต่เปิดให้บริการ ความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปนับวันจะโดดเด่นยิ่งขึ้น จนค่อยๆ กลายเป็นตัวแทนโลจิสติกส์ที่มี “คุณภาพสูง” ของการค้าระหว่างประเทศ (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น