กรรมการกรมการเมืองจีนระบุ ยืนหยัด พิทักษ์และปฏิบัติตามหลักพหุภาคี ส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
 การเผยแพร่:2021-02-22 17:15:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าได้เผยแพร่บทความของนายหยัง เจี๋ยฉือ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งคกก.พรรคฯ  ในหัวข้อ “ยืนหยัด พิทักษ์และปฏิบัติตามหลักพหุภาคี ส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของโลก ”

ในบทความระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ทั่วโลกมีความผันผวนซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่การพัฒนาอย่างสันติยังคงเป็นประเด็นหลักของยุคสมัย ประชาชนทุกประเทศต่างมีความหวังที่จะร่วมมือและพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทิศทางการพัฒนาโลกและอนาคตของมนุษยชาติ เป็นที่ยกย่องและสนับสนุนจากสังคมโลกอย่างกว้างขวาง ประเทศจีนยืนหยัดในกลไกพหุภาคีอย่างแน่วแน่ ยืนหยัดระบบระหว่างประเทศโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลาง พร้อมทั้งระเบียบสากลโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน  พิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติและศักดิ์ศรีของชาติ ขับเคลื่อนกลไกพหุภาคีพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์ของปัจจุบัน การพิทักษ์และปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี จะมีความหมายสำคัญและลึกซึ้งยิ่งต่อการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก

บทความระบุอีกว่า ประเทศจีนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพโลก ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาของโลก ตลอดจนเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบสากล ประเทศจีนที่อยู่ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนกลาง  จะยังคงพิทักษ์และปฏิบัติตามกลไกพหุภาคีต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก (Bo/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น