> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổ chức vòng đàm phán thứ 10 cấp Quân đoàn trưởng Trung – Ấn
 Mới nhất:2021-02-22 18:13:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/2, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức vòng đàm phán thứ 10 cấp Quân đoàn trưởng Trung – Ấn tại phía Trung Quốc điểm gặp mặt Moldo – Chushul.

 Hai bên đánh giá tích cực việc thực hiện rút quân tiếp xúc quân sự tại tuyến đầu ở khu vực Hồ Pangong đợt đầu, cho rằng đây là tiến triển quan trọng, đã cung cấp nền tảng cho việc giải quyết các vấn đề khác tại khu vực kiểm soát thực tế phía tây biên giới Trung – Ấn. Hai bên trao đổi ý kiến một cách sâu sắc và thẳng thắn về các vấn đề khác tại khu vực kiểm soát thực tế phía tây. Hai bên đồng ý tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục duy trì trao đổi và đối thoại, kiểm soát ổn thỏa tình hình khu vực được các bên kiểm soát hiện nay, đạt được phương án giải quyết mà hai bên đều có thể chấp nhận một cách ổn thỏa và có trật tự, cùng giữ gìn hòa bình và an ninh khu vực biên giới.