> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Học lịch sử Đảng, hiểu biết tư tưởng, làm việc thực tế, mở ra cục diện mới
 Mới nhất:2021-02-22 18:15:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ngày 20/2, Hội nghị động viên học tập và giáo dục về lịch sử Đảng diễn ra tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi toàn Đảng triển khai học tập và giáo dục về lịch sử Đảng, học lịch sử Đảng, hiểu biết tư tưởng, làm việc thực tế, mở ra cục diện mới, nỗ lực mở ra chặng đường mới về xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa.