> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bế mạc Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc – Cùng thảo luận vấn đề môi trường trong dịch Covid-19
 Mới nhất:2021-02-24 18:08:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 23/2, Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc đã bế mạc tại Thủ đô Nai-rô-bi, Kê-ni-a. Tại hội nghị, hơn 1500 đại diện đến từ hơn 150 quốc gia và Bộ trưởng Môi trường của hơn 60 nước kêu gọi, nếu mọi người không thay đổi phương thức bảo vệ môi trường, thế giới sẽ đứng trước rủi ro bệnh truyền nhiễm mới.

Đại hội đồng đã thông qua tuyên bố với tiêu đề “Triển vọng các hội nghị sau Đại hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc năm 2022”, các nước thành viên kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương mang tính bao trùm hơn để ứng phó thách thức của môi trường.

Hot Phát biểu bình luận