สถิติชี้ประชากรชาวอุยกูร์และชนเผ่าน้อยอื่นๆในซินเจียงเพิ่มต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2021-03-18 17:10:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 18 มีนาคม กระทรวงการต่างประเทศจีนจัดแถลงข่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีน โดยได้ตอบโต้ “รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับซินเจียง” ของเจิ้ง กั๋วเอิน ชาวเยอรมนี

ต่อกรณีที่ว่า อัตราการเพิ่มของประชากรชนเผ่าอุยกูร์และชนเผ่าน้อยอื่นๆในซินเจียงหยุดชะงัก ที่ระบุไว้ใน “รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับซินเจียง” ของเจิ้ง กั๋วเอินนั้น  นายหม่าเหอมู่ถี อาปู้ตูไว่ลี่ รองนักวิจัย สภาสังคมศาสตร์ซินเจียงระบุว่า ประชากรชนเผ่าอุยกูร์และชนเผ่าน้อยอื่นๆ ในซินเจียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สถิติแสดงว่า ปี 2010-2018 ประชากรถาวรในซินเจียงเพิ่มขึ้นจาก 21,815,800 คน เป็น 24,867,600 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.99% ในจำนวนดังกล่าว ประชากรชนเผ่าน้อยเพิ่มขึ้นจาก 12,985,900 คน มาเป็น 15,860,800 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.14% ขณะที่ประชากรเผ่าอุยกูร์เพิ่มขึ้นจาก 10,171,500 คน มาเป็น 12,718,400 คน เพิ่มขึ้น 25.04%

ทั้งนี้แสดงว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชนเผ่าอุยกูร์ไม่เพียงแต่สูงกว่าอัตราการเติบโตของประชาชนทั่วทั้งเขตซินเจียงเท่านั้น หากยังสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชนเผ่าน้อยทั่วๆ ไปด้วย (YIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น