จีนเร่งพัฒนาเครือข่าย “ดูอัล กิกะบิต” หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
 การเผยแพร่:2021-03-29 16:28:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เครือข่าย “ดูอัล กิกะบิต” ซึ่งมี 5จีและเครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตเป็นตัวแทน จะเป็นส่วนประกอบและพื้นฐานสนับสนุนสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกแบบใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้เผยแพร่ "แผนการพัฒนาเครือข่าย ดูอัล กิกะบิต" โดยเสนอว่า ภายในสิ้นปี 2021 เครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตจะครอบคลุม 200 ล้านครัวเรือนในประเทศจีน และจำนวนผู้ใช้บรอดแบนด์กิกะบิตจะเกิน 10 ล้านครัวเรือน เครือข่าย 5G จะครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอขึ้นไปและพื้นที่ชนบทบางแห่งในขั้นพื้นฐาน และจะเพิ่มสถานีฐาน 5G มากกว่า 600,000 แห่ง  สร้างเมืองแห่งเครือข่ายกิกะบิตมากกว่า 20 แห่ง

แผนดังกล่าวยังระบุว่า จะใช้เวลา 3 ปี สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางเครือข่าย “ดูอัล กิกะบิต” ให้ครอบคลุมทุกเมืองและตำบลที่มีเงื่อนไขรองรับ ทำให้เครือข่ายคงที่และเครือข่ายเคลื่อนที่มีความสามารถถึงกิกะบิตโดยทั่วไป ซึ่งภายในสิ้นปี 2023 เครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตจะครอบคลุม 400 ล้านครัวเรือนและผู้ใช้บรอดแบนด์กิกะบิตจะเกิน 30 ล้านคน นอกจากนี้ เครือข่าย 5G จะครอบคลุมในขั้นพื้นฐานทั้งพื้นที่ระดับอำเภอขึ้นไปและหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลเป็นพิเศษ

เครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตมีข้อได้เปรียบที่มีแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ สามารถต้านปัจจัยรบกวน เหมาะกับการใช้ในห้องหรือสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ส่วนเครือข่าย 5จีมีความยืดหยุ่นสูงและสะดวกในการใช้ ซึ่งเครือข่ายสองอย่างนี้ชดเชยและส่งเสริมกัน จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีน สนับสนุนการแปรรูปสู่ความเป็นดิจิทัลของอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการชีวิตที่เป็นสุขมากยิ่งขึ้นของประชาชน (Yim/Chu/zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น