บทวิเคราะห์ : ผลงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประชาชนจีนชื่นชอบมากสุดมีอะไรบ้าง
 การเผยแพร่:2021-04-06 15:58:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้เคยเกิดความผิดพลาดและประสบบททดสอบอย่างหนักหน่วง  แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด นั่นเพราะเหตุใดกัน? บรรดานักวิเคราะห์มีความเห็นโดยทั่วไปว่า หากจะกล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ก็เป็นเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่เสมือนปาฏิหาริย์แก่ประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง

ประการแรก พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กอบกู้ประเทศและประชาชาติจีน นับตั้งแต่สงครามฝิ่นเมื่อปีค.ศ. 1840 จนถึงก่อนการสถาปนาประเทศจีนใหม่เมื่อค.ศ. 1949 จีนตกเป็นสังคมกึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินา  ในช่วงเวลากว่า 100 ปีนี้ ประเทศจักรวรรดินิยมเกือบทุกประเทศในโลกล้วนเคยรุกรานจีน ทำให้จีนเผชิญความเสี่ยงแห่งการล่มสลาย ชาวจีนผู้มีอุดมการณ์ สติปัญญาและความกล้าหาญจำนวนมากเคยดำเนินการต่อสู้ด้วยรูปแบบต่างๆ แต่ล้วนประสบความพ่ายแพ้ในที่สุด หลังจากก่อตั้งขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนจีนดำเนินการต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อเป็นเวลา 28 ปี จนได้เอาชนะลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นและโค่นล้มการปกครองที่สวนทางกับกระแสโลกของพรรคก๊กมิ่นตั๋ง ตลอดจนได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความสำเร็จ การก่อตั้งขึ้นของจีนใหม่ถือเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของจีนเก่า ซึ่งเป็นสังคมกึ่งอาณานิคมกึ่งศักดินาโดยสิ้นเชิง ได้สิ้นสุดสถานการณ์ของจีนเก่าที่แตกแยกเป็นฝักฝ่ายโดยสิ้นเชิง ทั้งได้ยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เสมอภาคที่ประเทศรุกรานยัดเยียดแก่จีน อันรวมถึงอภิสิทธ์ทุกประการในจีนของจักรวรรดินิยม นำไปสู่การเปิดศักราชใหม่แห่งประวัติศาสตร์จีน ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นว่า มีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นที่สามารถกอบกู้ประเทศจีนได้

ประการที่สอง การปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดั่งปาฏิหาริย์ ด้วยการดำเนินนโยบายเชิงประวัติศาสตร์ด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้จีนสามารถไล่ทันกระแสแห่งยุคสมัยแบบก้าวกระโดด สามารถพัฒนาจีนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปี ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วเคยใช้เวลาถึงหลายร้อยปี จีนได้สร้างระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก พลังเศรษฐกิจ พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังการป้องกันประเทศ ตลอดจนพลังโดยรวมของชาติต่างได้ยกระดับความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ท่ามกลางกระบวนการนำพาประชาชนจีนขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัย พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างปาฏิหาริย์ที่เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วและสังคมมีความสงบสุขในระยะยาว  จีนได้ค้นพบหนทางแบบจีนในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย

ประการที่สาม พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำผลประโยชน์อันแท้จริงแก่ประชาชน ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อประชาชนนั้น สะท้อนให้เห็นในด้านการปลดแอกประชาชนให้เป็นเจ้าของประเทศชาติ กลายเป็นเจ้าของที่กุมชะตากรรมของประเทศ สังคมและตัวเองอย่างแท้จริง ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนารอบด้านของปัจเจกบุคคลและความก้าวหน้ารอบด้านทางสังคม และการนำพาประชาชนทั้งปวงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายแห่งความมั่งคั่งร่วมกัน

ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกำลังการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนกำลังยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรยากจนในชนบทกลุ่มสุดท้ายได้หลุดพ้นความยากไร้ทั้งหมดก่อนสิ้นปี 2020 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างปาฏิหาริย์ในประวัติศาสตร์การบรรเทาความยากจนแห่งมวลมนุษยชาติ

จีนได้สร้างระบบประกันสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตในวัยชรา การรักษาพยาบาล การประกันค่าครองชีพขั้นต่ำและบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น ระบบประกันชีวิตในวัยชราขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชากรเกือบ 1,000 ล้านคน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชากรกว่า 1,300 ล้านคน อายุถัวเฉลี่ยในปี 2019 ของชาวจีนตามการประเมินสูงถึง 77.3 ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อหัวของจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุ 10,000 เหรียญสหรัฐแล้ว จีนมีจำนวนประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากถึงกว่า 400  ล้านคน ซึ่งครองอันดับ 1 ของโลก ความรู้สึกที่ได้ประโยชน์ มีความสุขและมีความปลอดภัยของประชาชนจีนนับวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประชาชนจีนกำลังบรรลุความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดจากชีวิตที่ขาดแคลนอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปสู่ความมีกินมีใช้กระทั่งความมั่งคั่งร่ำรวย

ประการสุดท้าย พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่การบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีน ซึ่งก็คือ “การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน” นั่นเอง ในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนบรรลุการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่จาก “คนป่วยแห่งเอเชียตะวันออก” สู่ ”การลุกขึ้นยืน” และจาก ”การลุกขึ้นยืน” สู่ ”ความมั่งคั่ง” ตลอดจนจาก ”ความมั่งคั่ง” สู่ ”ความแข็งแกร่ง” ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

สิ่งที่ควรค่าแก่การพูดถึงคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอหลักนโยบายสำคัญเกี่ยวกับ “การรวมประเทศอย่างสันติ และหนึ่งประเทศสองระบบ” ได้ฟื้นฟูการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงและมาเก๊าตามลำดับ ซึ่งนับเป็นการลบล้างความอัปยศอดสูของประชาชาติจีนที่กินเวลาร่วม 100 ปี

แต่ไหนแต่ไรมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในผลประโยชน์โดยรวมของประชาชาติจีนในระยะยาว พิทักษ์อำนาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนแห่งชาติอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ได้เอาชนะแผนกุศโลบายในการก่อ “ความเป็นเอกราชแห่งไต้หวัน” ในรูปแบบต่างๆอย่างเด็ดขาด ได้รับชัยชนะสำคัญอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน ในด้านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเขตทิเบต ซินเจียง ฮ่องกงและทะเล เป็นต้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการต่อสู้กับอิทธิพลที่เป็นปรปักษ์กับจีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเด็ดเดี่ยว ได้ปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของประชาชาติจีน (YIM/LU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น