> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra Sách Trắng “Thực tiễn Trung Quốc về xóa đói nghèo nhân loại”
 Mới nhất:2021-04-06 18:19:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 6/4 ra Sách Trắng “Thực tiễn Trung Quốc về giảm nghèo nhân loại”.

 Sách Trắng viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi cách mạng, thành lập nước Trung Quốc mới, mở ra hành trình mới về thực hiện đất nước giàu mạnh, nhân dân giàu có. Đến cuối năm 2020, Trung Quốc hoàn thành mục tiêu công kiên thoát nghèo thời đại mới theo đúng thời hạn.

 Sách Trắng cho biết, Trung Quốc chiếm gần 1/5 dân số thế giới xóa bỏ toàn diện đói nghèo cùng cực, thực hiện trước 10 năm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong “Chương trình nghị sự Phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc”, không những là một sự kiện lớn có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa, cũng là sự kiện lớn trong lịch sử xóa đói giảm nghèo thậm chí lịch sử phát triển của loài người, đóng góp quan trọng cho phát triển sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của toàn cầu và tiến bộ của loài người.