> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tìm hiểu Sách Trắng “Thực tiễn Trung Quốc về giảm nghèo nhân loại” qua những con số
 Mới nhất:2021-04-07 17:55:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 6/4, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách Trắng “Thực tiễn Trung Quốc về giảm nghèo nhân loại”, kể lại hành trình vĩ đại giảm nghèo cùng cực của Trung Quốc chiếm gần 1/5 dân số thế giới. Qua 8 năm phấn đấu, gần 100 triệu người thoát nghèo, đây là sự kiện lớn trong lịch sử giảm nghèo nhân loại thậm chí trong lịch sử phát triển của loài người. Hãy tìm hiểu những thành tựu giảm nghèo của Trung Quốc qua những con số.

 Dân số giảm nghèo của Trung Quốc chiếm hơn 70% dân số giảm nghèo toàn cầu trong cùng kỳ; phụ nữ chiếm khoảng một nửa trong 100 triệu dân số thoát nghèo của Trung Quốc; đến cuối năm 2020, 98,99 triệu dân số nghèo dưới tiêu chuẩn hiện hành ở nông thôn toàn bộ được thoát nghèo; hơn 200 nghìn học sinh và sinh viên nghèo bỏ học của Trung Quốc được quay lại trường; hơn 99,9% dân số nghèo được tham gia bảo hiểm y tế cơ bản; hơn 98% thôn nghèo Trung Quốc được lắp băng thông rộng và phủ sông 4G.

\\\\

Hot Phát biểu bình luận