บทวิเคราะห์ : กฎหมายว่าด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนันสะท้อนจีนเปิดกว้างยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่:2021-06-22 17:16:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 21 มิถุนายน ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนหลายคนบรรยายสรุปเรื่องกฎหมายว่าด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนันอย่างละเอียด ถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า จีนยืนหยัดเปิดกว้างและผลักดันโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจโลกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

เสรีภาพและความสะดวกทางการลงทุนและการค้าเป็นจุดสำคัญในการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนัน กฎหมายว่าด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนันจึงมีมาตราเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดระบบภาษีตามหลักการที่จะปรับย่อระบบภาษี ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ และอัตราภาษีต่ำ

\

นอกจากนี้ การประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนันยังมีส่วนช่วยต่อการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น  อีกทั้งยังจะสร้างกำลังใจและความมั่นใจแก่ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจทุนต่างชาติ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมณฑลไห่หนัน มีโอกาสด้านการลงทุน และได้รับกำไรมากยิ่งขึ้นด้วย

พร้อมกับการเปิดกว้างต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยง หลายปีมานี้จีนลงแรงกำหนดข้อบังคับ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และคุมเข้มการบริหาร เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนั้นการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนันสะท้อนให้เห็นว่า จีนมีความคืบหน้าไปอีกก้าวเพื่อเปิดกว้างระบบบริหารยิ่งขึ้น (TIM/ZHOU) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น