> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Xe tự hành sao Hỏa Trung Quốc có thể tự chủ định vị và vượt hòn đá cao 15 cm, đã đi 236 mét trên bề mặt sao Hỏa
 Mới nhất:2021-06-29 17:43:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Tính đến hiện nay, xe tự hành sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc “Chúc Dung” đã làm việc 42 ngày sao Hỏa trên bề mặt sao Hỏa, lũy kế đi 236 mét, mỗi ngày khoảng đi 18 mét. Tốc độ di chuyển của xe “Chúc Dung” nhanh hơn so với xe tự hành mặt Trăng Trung Quốc “Thỏ Ngọc 2” đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò tại mặt Trăng.

 \

Các nhà khoa học Trung Quốc làm cho xe tự hành sao Hỏa tự phán đoán theo hình ảnh để xác định phía trước có đường đi hay không. Nếu có, xe tự hành sẽ cứ khoảng 1 mét lại đưa ra phán đoán, rồi tự tiến  tới mục tiêu.

Hot Phát biểu bình luận