> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20
 Mới nhất:2021-06-30 18:33:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/6, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 bằng hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn cam go, phục hồi kinh tế phân hóa rõ rệt. Nhóm G20 cần phải tôn vinh tinh thần đối tác, đưa ra nỗ lực trên 5 phương diện: Một là kiên trì đoàn kết hợp tác, phát huy sức lãnh đạo trong đấu tranh phòng chống dịch Covid-19 toàn cầu. Trung Quốc đến nay đã cung cấp hơn 450 triệu liều vắc-xin cho gần 100 nước. Hai là kiên trì chủ nghĩa đa phương. Ba là kiên trì mở cửa hội nhập, cung cấp động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới. Bốn là kiên trì bao trùm, chia sẻ, nâng cao sức hành động của phát triển bền vững. Năm là kiên trì định hướng vấn đề, tăng cường sức ứng phó của hệ thống quản trị toàn cầu.

Hot Phát biểu bình luận