> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Diễn đàn chính Ngày Hàng hải Trung Quốc năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến
 Mới nhất:2021-07-12 16:56:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 11/7 là “Ngày Hàng hải Trung Quốc” lần thứ 17, chủ đề năm nay là “Mở ra hành trình hàng hải mới, cùng tạo ra tương lai mới cho vận chuyển đường biển”. Chịu tác động của dịch COVID-19, Diễn đàn chính Ngày Hàng hải Trung Quốc năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ngày 11/7, Ban Tổ chức hoạt động Ngày Hàng hải Trung Quốc công bố “Thông báo về Ngày Hàng hải Trung Quốc năm 2021”. Trung Quốc là nước có lãnh hải rộng lớn, cũng là nước lớn về vận chuyển đường biển và đóng tàu, diện tích lãnh hải lên tới hàng triệu km vuông với 18 nghìn km đường bờ biển, hơn 11 nghìn đảo biển, 14 nghìn km đường đảo biển, các chỉ tiêu như vận chuyển đường thủy, đóng tàu, sản lượng thủy sản, số thuyền viên v.v. đều đứng đầu thế giới, các tuyến đường vận chuyển đường biển và mạng lưới dịch vụ phân bố khắp toàn cầu. 95% hàng hóa trong thương mại quốc tế của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường biển, vận chuyển đường biển phát huy vai trò quan trọng trong các mặt: đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng và logistics quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia ở hải ngoại, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại v.v.