> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, những nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ động vật hoang dã thu được hiệu quả
 Mới nhất:2021-07-14 18:14:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, website Công ty CBS Mỹ đăng bài viết nhan đề “Những nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã khiến gấu trúc Trung Quốc được hạ cấp nguy cấp”, bài viết này đã quan tâm mức độ bị đe dọa của gấu trúc Trung Quốc đã từ cấp “nguy cấp” hạ xuống đến “dễ bị nguy cấp”. Bài viết nêu rõ, số lượng gấu trúc Trung Quốc đã vượt 1800 con, thể hiện những nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ động vật hoang dã đã thu được hiệu quả rõ rệt.

Đúng như bài báo này viết, trong những năm qua, Trung Quốc đã thu được thành tựu rõ rệt trong việc bảo vệ tính đa dạng sinh học. Tính đến cuối năm 2019, tổng diện tích bảo tồn thiên nhiên các loại Trung Quốc đã vượt 170 triệu ha, chiếm 18% tổng diện tích đất đai, thực hiện trước thời hạn yêu cầu mục tiêu đạt được 17% vào năm 2020 mà Công ước  Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học đề ra.