> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống chủ nghĩa chủng tộc mang tính hệ thống
 Mới nhất:2021-07-14 18:16:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 13/7, nghị quyết chống chủ nghĩa chủng tộc mang tính hệ thống do tập thể quốc gia châu Phi trình lên đã được thông qua tại Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nghị quyết lên án chủ nghĩa  chủng tộc mang tính hệ thống và kết cấu cũng như mọi hình thức phân biệt chủng tộc, lên án kỳ thị chủng tộc và bạo lực kéo dài lâu nay của nhân viên hành pháp đối với người châu Phi và người gốc châu Phi. Nghị quyết yêu cầu Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập một Cơ chế chuyên gia độc lập quốc tế, thúc đẩy thực hiện chính nghĩa và bình đẳng chủng tộc, đặc biệt cần phải xóa bỏ ảnh hưởng nọc độc xót lại của chủ nghĩa thực dân và buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống chủ nghĩa chủng tộc mang tính hệ thống.