OMFIF ประกาศรายงานการสำรวจประจำปี ธนาคารกลางประมาณหนึ่งในสามของโลกวางแผนที่จะเพิ่มการถือครอง RMB
 การเผยแพร่:2021-07-27 17:21:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ The official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF)ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน ประกาศรายงานการสำรวจประจำปีแสดงให้เห็นว่า ธนาคารกลางทั่วโลกประมาณหนึ่งในสาม วางแผนที่จะเพิ่มการถือครอง RMB เป็นสินทรัพย์สำรองในอนาคต ธนาคารกลางประมาณหนึ่งในห้าวางแผนที่จะลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐ

รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประมาณ 30% ของธนาคารกลางทั่วโลก วางแผนที่จะเพิ่มการถือครอง RMB ในอีก 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า และอัตราของปีที่แล้วอยู่ที่ 10% และมุมมองของประเทศแอฟริกาเป็นไปในเชิงบวก

Bo/Patt/Cui


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น