จีน-มองโกเลียประกาศแถลงการณ์ร่วมเน้นสืบค้นแหล่งที่มาของไวรัสเป็นงานทางวิทยาศาสตร์-ไม่ควรทำเป็นเรื่องการเมือง
 การเผยแพร่:2021-07-29 10:59:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 27 กรกฎาคม นางบัตต์เซตเสก บัตมุนห์ (Battsetseg Batmunkh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย เยือนจีนอย่างเป็นทางการ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และนางบัตต์เซตเสก บัตมุนห์ จัดการเจรจาที่นครเทียนจิน โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

\

ตามแถลงการณ์ร่วมจีน-มองโกเลียเกี่ยวกับการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด สองฝ่ายได้บรรลุความเห็นตรงกันเพื่อดำเนินการประสานและความร่วมมือมากขึ้น รักษาแนวโน้ม “การระบาดเป็นศูนย์” จากอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมกับเน้นว่างานสืบค้นแหล่งที่มาของไวรัสเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ควรทำเป็นเรื่องการเมือง ตลอดจนเรียกร้องให้สำนักงานเลขาธิการองค์การอนามัยโลกปฏิบัติตามมติที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมองค์การอนามัยโลก โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกส่งเสริมงานวิจัยและการสืบค้นแหล่งที่มาของไวรัสทั่วโลก

Tim/LR/Cai


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น