> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi về việc củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực
 Mới nhất:2021-08-09 18:02:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Mới đây, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về các nước trong khu vực có thái độ gì về việc một số nước ngoài khu vực nói rằng tôn trọng vị trí trung tâm của ASEAN, nhưng trên thực tế lại cố tình gây chia rẽ và đối đầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ rõ, cá biệt nước lớn ngoài khu vực mưu toan thúc đẩy chiến lược khu vực mới, kích động đối đầu, điều này hết sức nguy hiểm, cần phải ngăn chặn. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cần phải củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực, duy trì định hướng lành mạnh và đúng đắn trong hợp tác Đông Á. Trung Quốc không tán thành, không tham gia bất cứ cơ chế hợp tác gì phương hại đến vị trí trung tâm của ASEAN.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao của nhiều nước tham dự hội nghị nhất trí về quan điểm của Trung Quốc, nhấn mạnh cần phải kiên trì chủ nghĩa đa phương, kiên trì vị trí trung tâm của ASEAN, không được gây đối đầu địa chính trị và chia rẽ.

Hot Phát biểu bình luận