> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ can thiệp vào công việc Hồng Công và công việc nội bộ của Trung Quốc
 Mới nhất:2021-08-09 18:08:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 8/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Mỹ ký bản ghi nhớ liên quan Hồng Công.

Ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã ký bản ghi nhớ, phê bình Luật An ninh Quốc gia Hồng Công, và nói rằng xét thấy Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi và tự do của người dân Hồng Công, ông đã chỉ thị tạm hoãn 18 tháng việc hồi hương một số người Hồng Công tại Mỹ. “Cảng an toàn” cung cấp cho người Hồng Công bị cướp đoạt tự do sẽ thúc đẩy lợi ích của Mỹ tại khu vực này.

Về việc này, bà Hoa Xuân Oánh cho biết, cái gọi là bản ghi nhớ của Mỹ cố tình tấn công và bôi nhọ Luật An ninh Quốc gia Hồng Công và những chính sách quản lý Hồng Công của Trung Quốc, là một biểu hiện xấu xa nữa của Mỹ can thiệp vào công việc Hồng Công và công việc nội bộ của Trung Quốc.

Cách nói về cái gọi là “cảng an toàn” mà Mỹ cung cấp cho người dân Hồng Công hoàn toàn vô căn cứ, mục đích thực sự của họ chính là ủng hộ phần tử chống Trung Quốc, gây rối loạn Hồng Công, phá hoại phồn thịnh và ổn định của Hồng Công, kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc.