> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đàn voi châu Á di chuyển lên phía bắc tỉnh Vân Nam Trung Quốc vượt sông Nguyên Giang trở về nơi sinh sống thích hợp
 Mới nhất:2021-08-10 17:41:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo Tân Hoa xã: Vào lúc 20 giờ ngày 8/8, 14 con voi trong đàn voi châu Á di chuyển lên phía bắc tỉnh Vân Nam đã vượt sông Nguyên Giang, trở về nơi sinh sống thích hợp một cách bình an.

Ngày 16/4, đàn voi này từ huyện Mặc Giang thành phố Phổ Nhĩ tiến vào huyện Nguyên Giang thành phố Ngọc Khê, sau đó di chuyển lên phía bắc. Chính quyền các cấp nỗ lực bền bỉ, thông qua các biện pháp hướng dẫn bằng đồ ăn thích hợp, kết hợp chắn và khơi thông, v.v triển khai công tác hỗ trợ đàn voi di chuyển, đàn voi di chuyển lên phía bắc từng bước trở về phía nam. Theo phán đoán của chuyên gia, do nước sông mùa mưa lên cao, đàn voi không thể tự mình vượt sông Nguyên Giang, do vậy cần phải hướng dẫn và giúp đỡ chúng vượt sông Nguyên Giang.