15 รายการวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยจีนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
 การเผยแพร่:2021-08-13 15:33:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 12 สิงหาคม สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีนเปิดตัวหนังสือปกขาวเรื่อง “สร้างสรรค์สังคมนิยมพอกินพอใช้ให้สำเร็จอย่างรอบด้าน การพัฒนาอย่างรุ่งโรจน์ของกิจการสิทธิมนุษยชนจีน” โดยระบุว่า กิจการวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยในจีนพัฒนาก้าวหน้าอย่างคึกคัก

\

จีนเผยแพร่ภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีนที่ใช้กันทั่วไปในเขตพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย รวมทั้งประกันเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยทุกชนชาติในการใช้และพัฒนาภาษาและตัวอักษรของตนเอง ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชนชาติและความสมานฉันท์กลมกลืนในสังคม จนถึงปี 2020 เขตพื้นที่ที่ให้ชนชาติส่วนน้อยปกครองกันเองทั่วประเทศ มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกระดับชั้นทั้งหมด 729 แห่ง ดำเนินการช่องโทรทัศน์ที่ออกอากาศรายการด้วยภาษาชนกลุ่มน้อย 279 ช่อง และคลื่นวิทยุภาษาชนชาติส่วนน้อยอีก 188 คลื่น

\

ในบรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหมด 42 รายการของจีน ที่ถูกจัดเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก มีอยู่ 15 รายการเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน คิดเป็น 37.5% ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับโลกของจีน ทั้งนี้พื้นที่เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยมีการตั้งเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศทางวัฒนธรรม 11 เขต (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น