> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Truyền thông Ma-lai-xi-a: Sự chỉ trích của Mỹ nhằm vào Trung Quốc trong vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV hoàn toàn vô căn cứ
 Mới nhất:2021-08-18 18:44:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Tờ “The Star” Ma-lai-xi-a ngày 17/8 đăng bài viết, cho biết sự chỉ trích của Mỹ nhằm vào Trung Quốc trong vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV hoàn toàn vô căn cứ, chính trị hóa vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút chỉ sẽ cản trở hợp tác toàn cầu trong vấn đề này, phá hoại nỗ lực chống dịch toàn cầu.

Hot Phát biểu bình luận