> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc: Trung Quốc có 19 quả vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên đang ở trên quỹ đạo, năng lực quan trắc được nâng cao hơn nữa
 Mới nhất:2021-08-23 18:13:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

“Báo cáo ứng dụng các dữ liệu cảm biến từ xa thông qua vệ tinh năm 2020 của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc” được công bố vào ngày 20/8, báo cáo cho thấy, năng lực quan trắc của vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc được nâng cao hơn nữa, cùng hưởng, cùng sử dụng các dữ liệu vệ tinh đã đạt quy mô.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc cho biết, hiện nay Trung Quốc có 19 quả vê tinh cảm biến từ xa giám sát tài nguyên thiên nhiên đang ở trên quỹ đạo, năng lực quan trắc của vệ tinh cảm biến từ xa trong việc điều tra tài nguyên thiên nhiên được nâng cao hơn nữa.

Báo cáo cho biết, vệ tinh cảm biến từ xa giám sát tài nguyên thiên nhiên phục vụ toàn diện cho quản lý tài nguyên thiên nhiên, phạm vi, quy mô và chiều sâu ứng dụng dữ liệu vệ tinh được mở rộng hơn nữa, đã trở thành sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và đảm bảo cung cấp dữ liệu cho của các công việc như điều tra giám sát tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch không gian, phục hồi sinh thái, bảo vệ đất canh tác, đo vẽ bản đồ địa hình, vùng biển và hải đảo v.v.

Cùng với năng lực quan trắc của vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên được nâng cao hơn nữa, công việc ứng dụng dữ liệu cảm biến từ xa của Trung Quốc cũng giành được thành quả rõ rệt, tạo sự nâng đỡ quan trọng về dữ liệu, thông tin và kỹ thuật cho các công việc giám sát riêng như thiên tai địa chất tiềm ẩn nghiêm trọng và hiện trạng tài nguyên rừng ngập mặn v.v.

Hot Phát biểu bình luận