มูลค่าเพิ่มทางการผลิตของจีนคิดเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องกัน 11 ปี
 การเผยแพร่:2021-09-14 16:15:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 13 กันยายน นายเซียว ย่าชิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา การผลิตของจีนคิดเป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องกัน 11 ปี โดยตั้งแต่ปี 2012 - 2020 มูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 20.9 ล้านล้านหยวนเป็น 31.3 ล้านล้านหยวน ในจำนวนนี้มูลค่าเพิ่มทางการผลิตเติบโตจาก 16.98 ล้านล้านหยวนเป็น 26.6 ล้านล้านหยวน ซึ่งสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการผลิตของจีนต่อโลกเติบโตจาก 22.5% เป็น 30% อุตสาหกรรมของจีนมี 41 ประเภทใหญ่ รวมทั้ง 207 ประเภทกลาง และ 666 ประเภทเล็ก ถือเป็นประเทศที่มีระบบอุตสาหกรรมอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของโลก

ในขณะเดียวกันจีนยังได้สร้างเครือข่ายใยแก้วนำแสงและการสื่อสารเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำนวนสถานีฐาน 5G และเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสัดส่วนมากกว่า 70% และ 80% ของจำนวนทั่วโลกตามลำดับ (Tim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น