หมู่บ้านเกาซีโกว-แบบอย่างการจัดการเชิงนิเวศบนที่ราบสูง
 การเผยแพร่:2021-09-15 16:04:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในที่ประชุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2018 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยกล่าวว่า ช่องทางเหอซีและที่ราบสูงดินเหลืองต่างเคยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากการตัดป่าไม้เกินควร ทำให้ภาวะแวดล้อมในเขตเหล่านี้ถูกทำลายอย่างหนัก และเศรษฐกิจท้องถิ่นซบเซาลง

และเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเกาซีโกว อำเภอหมีจื่อ มณฑลส่านซี เพื่อรับทราบสภาพการจัดการปัญหาพังทลายของดินและการสร้างสรรค์อารยธรรมเชิงนิเวศในท้องถิ่น

หมู่บ้านเกาซีโกวตั้งอยู่บนที่ราบสูงดินเหลือง ตอนเหนือของมณฑลส่านซี มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นหมู่บ้านที่ว่างเปล่าและล้าหลัง มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างร้ายแรง แต่นับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา หมู่บ้านดังกล่าวเริ่มดำเนินโครงการบูรณะฟื้นฟูเชิงนิเวศ  และด้วยความพยายามเป็นเวลาหลายปี หมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นเขตที่มีเขาเขียวน้ำใส

ปัจจุบัน หมู่บ้านเกาซีโกวใช้วิธีปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และอีคอมเมิร์ซเป็นตัวช่วยสร้างแบรนด์แอปเปิ้ลเขตเขาของตน ขณะเดียวกัน ยังค้นคว้าวิจัยการปลูกผลไม้และพืชผลเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสำหรับพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนากิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีพลัง ข้อมูลปี 2020 แสดงว่าหมู่บ้านเกาซีโกวมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 18,851 หยวน มากกว่าระดับเฉลี่ยของทั้งอำเภอ 5,834 หยวน (Yim/Sun)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น