เปลี่ยนขยะเป็นของมีค่า พัฒนาเป็นชาติเศรษฐกิจสีเขียว
 การเผยแพร่:2021-09-15 16:10:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เช้าวันที่ 13 กันยายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนไปดูงานที่บริษัทอุตสาหกรรมเคมีอี๋ว์หลิน สังกัดกลุ่มบริษัทพลังงานแห่งชาติ เพื่อรับทราบสภาพการก่อสร้างโครงการประยุกต์ใช้ถ่านหินในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการนี้ เป็นโครงการอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดที่ผ่านการอนุมัติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 (ปี 2016-2020) มียอดการลงทุนมากกว่า 120,000 ล้านหยวน

อุตสาหกรรมเคมีถ่านหิน คือ นำถ่านหินมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีแปรสภาพเป็นแก๊ส ของเหลว เชื้อเพลิงแบบของแข็งและผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมเคมีอี๋ว์หลินมีห่วงโซ่การผลิตทางอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนจบ คือได้ผลสุดท้ายที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากใช้สีสันมาอธิบายเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นขั้นตอนเปลี่ยนดำให้เป็นขาวนั่นเอง ทั้งนี้ นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมาก

ปัจจุบัน ภายในประเทศจีน มีแรงกดดันจากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตให้เป็นแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และมีภาระหนักหน่วงในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดก่อน ค.ศ. 2030 และลดลงเป็นระดับกลางใน ค.ศ. 2060

การเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตอนเหนือของมณฑลส่านซีครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้ตั้งเป้าไปที่โครงการประยุกต์ใช้ถ่านหินเป็นที่แรก เป็นการแสดงว่า จีนยืนหยัดแนวคิดพัฒนาแบบสีเขียว สร้างประเทศให้สวยงามน่าอยู่ มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์อย่างจริงจัง (Yim/Ping/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น