> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ chỉ bán vé cho khán giả trong nước phù hợp yêu cầu liên quan phòng chống dịch Covid-19
 Mới nhất:2021-09-30 17:42:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách đã chủ trì triệu tập hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế. Hội nghị đã xem xét những chính sách then chốt về phòng chống dịch Covid-19 tại Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022.

1, Về chính sách tiêm chủng vắc-xin

Thực thi nghiêm khắc chính sách tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. “Cần phải tiêm chủng cho toàn bộ” vận động viên tham gia Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022.

2, Về chính sách quản lý khép kín trong thời gian diễn ra Thế vận hội

Từ ngày 23/1 đến khi Pa-ra-lim-pích mùa Đông 2022 kết thúc, sẽ thực thi quản lý khép kín, để đảm bảo Thế vận hội mùa Đông diễn ra an toàn.

3, Về chính sách khán giả

Nhằm đảm bảo an toàn của các bên, quyết định không bán vé cho khán giả nước ngoài, chỉ bán vé cho khán giả trong nước phù hợp yêu cầu liên quan về phòng chống dịch Covid-19.