> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sách trắng “Bảo tồn tính đa dạng sinh học của Trung Quốc: Đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho việc bảo tồn tính đa dạng sinh học toàn cầu
 Mới nhất:2021-10-08 18:19:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 8/10, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng “Bảo tồn tính đa dạng sinh học của Trung Quốc” và tổ chức buổi họp báo. Thứ trưởng Bộ Môi trường Sinh thái Triệu Anh Dân, Kỹ sư trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trương Chiếm Hải, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Nhà nước Lý Lương Xuân và Người phát ngôn Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện đã tham dự và giới thiệu tình hình hữu quan của sách trắng.

Việc công bố sách trắng “Bảo tồn tính đa dạng sinh học” trước thềm Hội nghị lần thứ 15 các bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học đã thể hiện trước thế giới quan điểm, biện pháp và hiệu quả bảo vệ tính đa dạng sinh học của Trung Quốc, đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho việc bảo vệ tính đa dạng sinh học toàn cầu, có ý nghĩa hiện thực hết sức quan trọng.