> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 110 năm Cách mạng Tân Hợi – Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng
 Mới nhất:2021-10-09 17:45:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại cuộc Mít tinh kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Cách mạnh Tân Hợi là một cuộc tìm tòi vĩ đại và gian nan của nhân dân và phần tử tiên tiến của Trung Quốc nhằm thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân. Cách mạng Tân Hợi đã thúc đẩy mạnh mẽ giải phóng tư tưởng cho dân tộc Trung Hoa, quảng bá quan niệm dân chủ cộng hòa, mở ra cánh cổng cho trào lưu tiến bộ, thành lập trên mảnh đất Trung Hoa một quốc gia theo chế độ cộng hòa đầu tiên ở châu Á, thúc đẩy cải cách xã hội Trung Quốc, tìm tòi con đường thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, người Cộng sản Trung Quốc là người ủng hộ kiên định nhất, người hợp tác chân thành nhất và người kế thừa trung thành nhất sự nghiệp cách mạng do Tôn Trung Sơn khai sáng. Lịch sử 110 năm của Cách mạng Tân Hợi gợi ý cho Trung Quốc, muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải có sức mạnh kiên cường dẫn dắt nhân dân Trung Quốc tiến lên, sức mạnh kiên cường này chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên chặng đường mới, Trung Quốc cần phải kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao trình độ cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ và cầm quyền theo pháp luật của Đảng, tăng cường năng lực tự làm sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới và tự nâng cao, đảm bảo Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn là rường cột đánh tin cậy nhất của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn cho biết, muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, con đường là vấn đề căn bản nhất. Con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn duy nhất thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải dựa vào sự phấn đấu anh dũng của người dân Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa phải dựa vào đoàn kết để chiến thắng mọi rủi ro và thách thức trên con đường tiến lên. Trong máu của dân tộc Trung Hoa không có gien xâm lược nước khác và xương vương xưng bá, nhân dân Trung Quốc không những mong đất nước mình phát triển tốt, mà còn mong nhân dân các nước đều có cuộc sống hạnh phúc và yên bình.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, vấn đề Đài Loan là vì sự yếu đuối và hỗn loạn của dân tộc, tất sẽ được giải quyết cùng với sự phục hưng của dân tộc. Nhiệm vụ lịch sử thống nhất hoàn toàn Tổ quốc nhất định phải thực hiện, cũng nhất định sẽ thực hiện! Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài.