> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho việc bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu
 Mới nhất:2021-10-09 17:48:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 8/10, Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng “Bảo vệ đa dạng sinh học của Trung Quốc”, giới thiệu hệ thống với cộng đồng quốc tế về quan điểm, biện pháp và thành quả trong việc bảo vệ đa dạng sinh học của Trung Quốc, thể hiện nhiều nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiên trì chủ nghĩa đa phương, tham gia hợp tác toàn cầu, đóng góp trí tuệ và phương án Trung Quốc cho việc bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.

Là một trong những nước ký kết và phê chuẩn sớm nhất “Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học”, Trung Quốc tích cực thực hiện công ước cũng như nghị định thư của nó, thúc đẩy các công ước liên quan cho hiệu quả đồng bộ, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình bảo vệ và quản trị đa dạng sinh học toàn cầu. Ngoài ra, Trung Quốc còn chú trọng triển khai giao lưu hợp tác rộng rãi, hỗ trợ các nước đang phát triển bảo vệ đa dạng sinh học dựa vào các cơ chế hợp tác đa phương như “Một vài đai một con đường”, “Hợp tác Nam - Nam” v.v., nỗ lực xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của Trái đất

 Tháng 9 năm ngoái, khi phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, phải đứng trên độ cao chịu trách nhiệm với nền văn minh nhân loại, tìm ra con đường chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, gắn kết hợp lực quản trị toàn cầu, nâng cao trình độ quản trị môi trường toàn cầu. Ông Ronnie Lins, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Bra-xin chỉ rõ, chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gợi ý quan trọng cho việc thực hiện phát triển xanh, thúc đẩy văn minh sinh thái của nhân loại.

Là nước tổ chức Hội nghị lần thứ 15 các bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Trung Quốc sẽ nhân dịp này thúc đẩy các bên tổng kết kinh nghiệm, ấn định mục tiêu và chỉ tiêu hùng vĩ và thiết thực trong 10 năm tới về bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu, nêu ra đường lối thực hiện thiết thực và khả thi, tiếp thêm động lực mới cho việc quản trị đa dạng sinh học toàn cầu.