สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 จัดการประชุมระดับสูง
 การเผยแพร่:2021-10-12 16:15:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 12 ตุลาคม สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ของสหประชาชาติ จัดการประชุมระดับสูง โดยผู้เข้าร่วมต่างปรารถนาให้การประชุมครั้งนี้บรรลุการกำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นายเซวีย ต๋าหยวน ศาสตราจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยชนชาติของจีน กล่าวว่า เป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คือ อนุรักษ์และใช้งานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งแบ่งปันด้วยความยุติธรรมและชอบธรรม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุเป็นจริงขึ้นได้หรือไม่ ทั้งนี้เป็นความปราถนาของประเทศกำลังพัฒนามาโดยตลอด

นายหยัง เจิ้งฉวน อธิบดีวิทยาลัยสังคมศาสตร์มณฑลหยุนหนาน กล่าวว่า เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะประชาสัมพันธ์แนวคิด “น้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน” การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของมวลมนุษย์ และรูปแบบที่เน้นระบบนิเวศมาก่อน การพัฒนาบนหนทางสีเขียวที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้แนวคิดเหล่านี้กลายเป็นความเห็นชอบของประชาชนทั่วโลก

นางอิงเกอร์ แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP กล่าวว่า เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ คือ บรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนหลังปี 2020 ว่าด้วยกรอบความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต้องการเงินทุน การสนับสนุนทางเทคโนโลยี และความแน่วแน่ ขณะเดียวกันยังหวังว่าจะบรรลุผลคืบหน้าในปี 2030 และ 2050 ตามลำดับ (Tim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น