> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài thảo luận sôi nổi bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị COP15 diễn ra ở Côn Minh
 Mới nhất:2021-10-13 18:04:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15) đang diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhiều khách mời tham dự hội nghị cho biết, bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh COP15 đã thể hiện tấm lòng, chia sẻ trí tuệ, cung cấp phương án, có tinh thần trách nhiệm.

\

Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội bảo vệ môi trường châu Âu Client Earth tại Bắc Kinh, ông Đi-mi-tri Ni-cô-la Đê Bô-ơ (Dimitri Nicolas de Boer) cho rằng, “Trung Quốc sẽ dẫn đầu bơm vốn 1,5 tỷ Nhân dân tệ, thành lập Quỹ đa dạng sinh học Côn Minh” là một biện pháp quan trọng, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sự nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học của các nước đang phát triển.

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Trùng Khánh Hu-úp Bui-xê (Huub Buise) cho biết, Trung Quốc đã nói là làm, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện những cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu.

\

Trưởng đại diện Cơ quan đại diện thường trú Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc Yô-lan-đa Phơ-nan-đét Lôm-mên (Yolanda Fernandez Lommen) cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra một gói biện pháp rất toàn diện, chẳng hạn như: phát triển năng lượng sạch, tăng cường bảo vệ hệ sinh thái, v.v. Bà cho rằng cần phải có những chính sách tổng hợp này, mới có thể hoàn thành mục tiêu.