> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hội nghị Liên Hợp Quốc về giao thông bền vững toàn cầu lần thứ hai và các bên tham dự hội nghị cùng nỗ lực thúc đẩy xóa nghèo toàn cầu
 Mới nhất:2021-10-18 17:51:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị Liên Hợp Quốc về giao thông bền vững toàn cầu lần thứ hai diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 14-16/10, “xóa nghèo” trở thành một trong những tiêu điểm được các bên quan tâm. Xóa nghèo là thách thức chung đặt ra trước toàn nhân loại, được Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đưa vào mục tiêu hàng đầu.

Cục trưởng Cục Bưu chính nhà nước Trung Quốc Mã Quân Thắng cho biết, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc đối với giảm nghèo toàn cầu vượt 70%, giao thông đã phát huy vai trò mang tính then chốt.

Chủ tịch Hội Liên hợp đường bộ quốc tế Bill Halkias nêu rõ, các dự án giao thông nhằm vào mục tiêu “không để bất kỳ ai tụt lại phía sau” không thể thiếu đối với phát triển giao thông bền vững toàn cầu, đề nghị chính phủ các nước xây dựng biện pháp phát triển cụ thể theo tình hình của nước mình.