เรื่องราวประชาธิปไตยในตรอกเล็กซอยน้อยของจีน
 การเผยแพร่:2021-11-04 15:38:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

ในจีน มีสถานีติดต่อกับฝ่ายบัญญัติกฎหมายของรัฐจำนวนหนึ่ง ที่เชื่อมต่อองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐกับชาวบ้านตรอกเล็กซอยน้อย ในที่นี่ ความคิดเห็นและข้อเสนอของชาวบ้านทั่วไป สามารถที่จะถูกส่งไปถึงหน่วยงานนิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะมีบทบาทในกระบวนการบัญญัติกฎหมายและกำหนดนโยบายแห่งชาติด้วย

เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานนิติบัญญัติจีนได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการต้านความสิ้นเปลืองอาหาร ค่ำวันเดียวกัน วงเพื่อนวีแชตพ่อค้าถนนอิงฮัว ชุมชนจีหมิงซาน เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของจีน มีการส่งข้อความแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก เพราะข้อเสนอ 3 ประการของพวกเขา ได้แก่ “ควรกำหนดอายุการเก็บรักษาอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์” “ระบุอย่างชัดเจน” และ “สังเกตได้ง่าย” ถูกจัดเข้ามาตรากฎหมายดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ติดต่อด้านการบัญญัติกฎหมายกล่าวทบทวนว่า “เมื่อรับหน้าที่ให้ไปรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายว่าด้วยการต้านความสิ้นเปลืองอาหาร เราก็ได้จัดประชุมอภิปรายร่วม ผู้ร่วมประชุมรวมถึงทนายความและพ่อค้า โดยเฉพาะพ่อค้าในเขตชุมชน พวกเขาได้ศึกษาเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาปัญหานี้อย่างเอาจริงเอาจังมาก แล้วยื่นข้อเสนอแนะทั้งหมด 11 ข้อ หลังคัดกรองแล้วได้นำ 3 ข้อเสนอแนะดังกล่าวยื่นต่อไปยังหน่วยงานนิติบัญญัติ”

เรื่องราวของชาวบ้านชุมชนจีหมิงซาน เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวเล็กน้อยของเรื่องราวประชาธิปไตยแบบจีนที่มีจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน จำนวนสถานีติดต่อฝ่ายบัญญัติกฎหมายที่สังกัดคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีน ได้เพิ่มขึ้นจาก 4 แห่งในปี 2015 มาเป็น 22 แห่งในปัจจุบัน ครอบคลุม 2 ใน 3 มณฑลทั่วประเทศ จนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ องค์กรอำนาจสูงสุดจีนมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านจุดเชื่อมต่อดังกล่าวเพื่อกำหนดร่างกฎหมายและแผนการนิติบัญญัติประจำปีทั้งหมด 126 ฉบับ ในจำนวนนี้ มีข้อเสนอจากประชาชนจำนวนกว่า 2,200 ข้อถูกจัดเข้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Yim/Lin/Yanzi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น