‘ซุน ชุนหลาน’ปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ในพิธีเปิดฟอรัมสุขภาพโลกครั้งแรก
 การเผยแพร่:2021-11-22 16:01:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน พิธีเปิดฟอรัมสุขภาพโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิงหวา นางซุน ชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ปราศรัยในรูปแบบวีดิทัศน์ในพิธีเปิด

เธอกล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บไม่มีพรมแดน การรับมือภัยคุกคามจากโรคเป็นความท้าทายร่วมกันที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญอยู่ ขณะนี้ สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ทั่วโลกยังคงหนักหน่วง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์เผชิญภัยคุกคามอย่างร้ายแรง หวังว่า ผู้แทนวงการต่าง ๆ ที่ร่วมฟอรัมจะยึดแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีสุขภาพร่วมกัน ส่งเสริมการติดต่อ ผนึกความรับรู้ร่วมกัน สร้างคุณูปการใหม่แก่การกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมคุ้มครองสุขภาพมนุษย์เพื่ออนาคตที่ดีงาม (Tim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น