จีนมีผู้ใช้งานมือถือระบบ 5G แล้ว 471 ล้านราย
 การเผยแพร่:2021-11-24 17:12:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 22 พฤศจิกายน สถิติด้านอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่จากเว็บไซด์กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนแสดงว่า เดือนตุลาคมนี้ ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถิติแสดงว่า ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยผู้ใช้ระบบ 5G ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ถึงปลายเดือนตุลาคม จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทสารสนเทศยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 แห่งของจีนมีถึง 1,641 ล้านราย เพิ่มขึ้น 46,940,000 รายเมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ เป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ถึง 471 ล้านราย เพิ่มขึ้น 273 ล้านรายเมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้ว

อนึ่ง ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างมกราคม - ตุลาคมปีนี้ ยอดปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่มีถึง 181,000 ล้านกิกะไบท์ เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีถึง 173,200 ล้านกิกะไบท์ เพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็น 95.7% ของยอดปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น