> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Trung Quốc và Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản với quản trị nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”
 Mới nhất:2021-11-26 18:22:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 25/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản với quản trị nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Phó Hiệu trưởng Đại học Nhân dân Trung Quốc Lưu Nguyên Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang đã tham dự Hội thảo và phát biểu chào mừng.

Đại sứ Hùng Ba chỉ rõ, hai bên Trung – Việt cần phải nghiêm túc quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng của nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng, từ độ cao cùng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước phát triển thịnh vượng, đi sâu triển khai giao lưu, tham khảo lẫn nhau về kinh nghiệm quản lý Đảng và nhà nước, cùng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước thu được thành tựu to lớn hơn.

Ông Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 tổ chức thành công, đánh giá cao thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm phấn đấu. Ông cho biết, đứng trước các vấn đề mới, thách thức mới như phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế hậu đại dịch, v.v., hai bên cần phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, cùng tìm tòi các biện pháp hiệu quả để hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước, nâng cao năng lực quản lý. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc thực hiện nhận thức chung quan trọng của nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng về tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý Đảng và nhà nước, triển khai nghiên cứu thảo luận sâu sắc, đóng góp chất xám cho thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt – Trung.

Tham dự hội thảo có hơn 100 chuyên gia, học giả của các cơ quan tham vấn uy tín đến từ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, Đại học Hoa kiều Phúc Kiến và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế Việt Nam v.v...