> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
24.1% và 48 chủng loại---Trung Quốc xác định mục tiêu bảo vệ tính đa dạng sinh học trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”
 Mới nhất:2022-01-05 17:39:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trung Quốc là một trong những nước có tính đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Theo Quy hoạch phát triển bảo vệ rừng và thảo nguyên trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”, đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng của Trung Quốc sẽ đạt 24,1%, tỷ lệ che phủ thảm thực vật trên thảo nguyên đạt 57%, tỷ lệ bảo tồn đất ngập nước đạt 55%, tổng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên lấy công viên quốc gia làm chủ thể chiếm hơn 18% tổng diện tích đất liền, tổng diện tích trị lý đất sa mạc hoá đạt khoảng 6,67 triệu ha.

Theo Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”, Trung Quốc còn sẽ triển khai điều tra các chủng loại sinh học, thực thi việc bảo vệ khẩn cấp 48 loài động vật hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như gấu trúc, voi châu Á, vượn Hải Nam, hổ Đông Bắc, v.v cũng như nơi sinh sống của chúng. Trung Quốc còn triển khai công tác thả về tự nhiên 15 loài động vật hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như gấu trúc, ngựa Przewalsk, hươu Père David,v.v..