> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt đồng ý xây dựng vườn bách thảo quốc gia tại Bắc Kinh
 Mới nhất:2022-01-05 17:40:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Trang web Chính phủ Trung Quốc ngày 4/1/2022 công bố thông tin cho biết, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt đồng ý xây dựng vườn bách thảo quốc gia tại Bắc Kinh.

Ý kiến yêu cầu việc xây dựng vườn bách thảo quốc gia phải kiên trì chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên, đặt việc bảo tồn lên vị trí hàng đầu, chia sẻ và mang lại lợi ích; kiên trì trọng tâm bảo tồn khu vực di chuyển cây thực vật, thể hiện tính đại diện quốc gia và tính công ích xã hội; kiên trì thu thập một cách hệ thống các nhóm loại thực vật, lưu giữ hoàn chỉnh, nghiên cứu trình độ cao, sử dụng bền vững, trù tính chung phát huy vai trò của nhiều chức năng; kiên trì trưng bày tổng hợp kiến thức về thực vật và văn hóa viên lâm, kể tốt câu chuyện về thực vật Trung Quốc, thể hiện sức hấp dẫn văn hóa Trung Hoa và tính đa dạng sinh học, tăng cường tự chủ sáng tạo, kết nối tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thành vườn bách thảo quốc gia mang đặc sắc Trung Quốc, hàng đầu thế giới, vạn vật chung sống hài hòa.