> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường thổ nhưỡng và nước ngầm trên phạm vi cả nước theo 8 tiêu chuẩn
 Mới nhất:2022-01-07 17:51:42   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cùng nhiều ban ngành phát hành “Quy hoạch bảo vệ môi trường sinh thái thổ nhưỡng, nước ngầm và nông thôn trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”.

Về nội dung cụ thể, quy hoạch này đã đặt 8 tiêu chuẩn liên quan 3 mặt thổ nhưỡng, nước ngầm và nông nghiệp - nông thôn. Quy hoạch đề ra, đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng an toàn loại đất canh tác bị ô nhiễm đạt khoảng 93%; việc sử dụng an toàn các mảnh đất trọng điểm dùng để xây dựng được đảm bảo hữu hiệu; tỷ lệ chất lượng của nước ngầm tại các địa điểm theo quy định của quốc gia đạt mức V duy trì ở mức khoảng 25%; chất lượng của nước tại các địa điểm được xác định là nguồn nước sạch và nguồn gây ô nhiễm nhìn chung duy trì ổn định; lượng sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu của các hoa màu chính giảm thiểu; thêm 80.000 thôn làng ở nông thôn hoàn thành cải thiện môi trường; tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn đạt 40%.

Hot Phát biểu bình luận