> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lãi 98,9%, hiệu ứng của cải của Sàn Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh bước đầu hiển hiện
 Mới nhất:2022-01-10 17:59:47   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sàn Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh Từ Minh cho biết, Sàn Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh kể từ khi khai trương đến nay vận hành bình ổn, hiệu ứng thị trường không ngừng phát huy, cải cách quan trọng thu được thành quả tích cực, sinh thái đã thay đổi tích cực. Cổ phiếu tăng trung bình 98,9%, hầu như đã gấp hai lần, hiệu ứng của cải đã bước đầu hiển hiện.

Trong khi đó, số lượng nhà đầu tư cũng tăng với mức lớn, số lượng nhà đầu tư hiện nay của Sàn Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh vượt 4,75 triệu, tăng 2,8 lần so với lúc thành lập.

Ngày 15/11/2021, Sàn Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh chính thức khai trương.