> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lượng dẫn nước của công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc vượt 50 tỷ mét khối
 Mới nhất:2022-01-10 18:03:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, tính đến 11 giờ tối ngày 7/1, lượng dẫn nước của tuyến đường dẫn nước miền Đông, miền Trung của Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc vượt 50 tỷ mét khối. “Nước miền Nam” không ngừng được dẫn lên miền Bắc, thay đổi bố cục tài nguyên nước mùa hè lũ lụt, mùa đông cạn kiệt, miền Bắc thiếu nước miền Nam dư dôi, cũng cung cấp đảm bảo kiên cường cho thực thi chiến lược quan trọng của nhà nước và phát triển của kinh tế-xã hội.