> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm Tổng đạo diễn lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Đông Bắc Kinh 2022
 Mới nhất:2022-01-10 18:04:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Phóng viên Tân Hoa xã ngày 7/1 từ Ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh được biết, nhà làm phim Trương Nghệ Mưu từng làm đạo diễn cho lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 một lần nữa gánh vác trọng trách, trở thành tổng đạo diễn của lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Đông Bắc Kinh 2022, ông cũng trở thành vị tổng đạo diễn “Thế vận hội kép” đầu tiên trên thế giới chỉ đạo “Thế vận hội mùa hè lẫn Thế vận hội mùa đông”.

Lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội mùa Đông lần này chủ yếu thể hiện “xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh”, lấy nguyên tắc sáng tạo “súc tích, an toàn, đặc sắc”, đứng trên góc độ toàn thế giới để triển vọng tương lai tươi đẹp. Không còn sử dụng “chiến thuật biển người”, mà là tập hợp biểu diễn văn nghệ với nghi thức, cố gắng hiến dâng một ngày hội lãng mạn, duy mỹ, ấm áp cho thế giới.

Ông Trương Nghệ Mưu thấy hân hạnh có thể trở thành đạo diễn của “Thế vận hội kép”. Ông nói, “vì sự phát triển của đất nước, vị thế được nâng cao, Trung Quốc có năng lực tổ chức hai lần Thế vận hội trong thời gian gần, tôi mới có cơ hội để trở thành đạo diễn của ‘Thế vận hội kép’”.

Hot Phát biểu bình luận