ปธน.จีนส่งสารแสดงความห่วงใยต่อปธน.โปแลนด์ที่ติดเชื้อโควิด-19
 การเผยแพร่:2022-01-12 18:00:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

วันที่ 10 มกราคม ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนได้ส่งสารแสดงความห่วงใยต่อปธน.อันด์แชย์ ดูดาของโปแลนด์ในกรณีติดเชื้อโควิด-19

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวว่าได้รับทราบว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 ข้าพเจ้าขอแสดงความห่วงใยต่อท่าน ขอให้ท่านหายเป็นปกติโดยเร็ว และขอให้ประชาชนโปแลนด์เอาชนะสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยเร็วเช่นกัน ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา จีนกับโปแลนด์สองประเทศสนับสนุนซึ่งกันและกัน จับมือกันต่อสู้กับโควิด-19 ได้ลงลึกถึงมิตรภาพดั้งเดิม โดยข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-โปแลนด์ ยินดีใช้ความพยายามร่วมกับท่าน ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-โปแลนด์ให้ก้าวสู่อีกขั้นอย่างต่อเนื่อง (Bo/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น