เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจัดการประชุมสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 7 ครั้งแรก
 การเผยแพร่:2022-01-13 15:50:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เวลา 11.00 น. วันที่ 12 มกราคม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สภานิติบัญญัติ มีการจัดประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 7 แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ผู้ว่าการฯ ตอบคำถาม โดยนางแคร์รี แลม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมในวาระเปิดประชุม พร้อมตอบคำถามจากสมาชิก

วันที่ 19 ธันวาคม 2021 มีการจัดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 7 ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างราบรื่น ถือเป็นการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งแรกหลังปรับปรุงระบบเลือกตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้สมัคร 153 คน ชิง 90 ที่นั่ง หลังการแข่งขันอย่างดุเดือดมี 90 คน ได้รับเลือกเป็นสมาชิก พวกเขาจะเข้าร่วมคณะปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความเป็นระเบียบ และพัฒนาจากความเป็นระเบียบสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งอยู่ภายใต้ธงผู้รักชาติบริหารปกครองฮ่องกงและเปิดศักราชใหม่แห่งธรรมาภิบาล

โดยวาระสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 7 ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ตามมาตราที่ 73 ของกฎหมายพื้นฐานเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หน้าที่หลักของสภานิติบัญญัติ คือ บัญญัติ แก้ไข และยกเลิกกฎหมาย ตรวจสอบและผ่านงบประมาณการคลัง ภาษีอากร และรายจ่ายสาธารณะ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยการประชุมทั้งหมดของสภานิติบัญญัติจัดขึ้นอย่างเปิดเผยให้ประชาชนรับฟัง (Tim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น