วันวานภาคภาษาไทยซีอาร์ไอ
 การเผยแพร่:2022-01-14 13:01:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน(CRI) ในเครือไชน่ามีเดียกรุ๊ป(CMG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1941 เป็นสถานีวิทยุของรัฐบาลจีนที่กระจายเสียงสู่ทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อ "แนะนำจีนกับชาวโลก แนะนำโลกกับชาวจีน และรายงานโลกกับชาวโลก เพิ่มพูนความเข้าใจและกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนโลก" ด้วยภาษาต่างประเทศ 44 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ อิตลา เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มองโกล เกาหลี ฮินดี เนปาล ทมิฬ  เป็นต้น ซึ่งภาคภาษาไทยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน ปี 1950 มีช่องทางการเผยแพร่หลายรูปแบบ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งรูปแบบภาพ ตัวอักษร สื่อเสียงและวีดิทัศน์

ซีเอ็มจีเป็นกลุ่มสื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์กลางของจีน(CCTV,CGTN) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจีน (CNR) และสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศจีน(CRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่เดิม

\

หลังจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ชัยชนะ ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากได้เดินทางกลับจีนทีละคนซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของซีอาร์ไอทั้งหมดเป็นชาวจีนโพ้นทะเล

นายหง เค่อหนาน เกิดเมื่อปี 1929 ชาวจีนเชื้อสายไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานรุ่นแรกของภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุซีอาร์ไอ เขาเล่าว่า เขาก็กลับมาในตอนนั้นด้วย ได้เข้าร่วมพิธีก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้างสวนสาธารณะจงซานใกล้เทียนอันเหมินเป็นที่ที่เขาไปชมพิธีก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 1949 

\

ตอนนั้นเป็นปี 1954 ยังมีสภาพการทำงานที่ยากลำบาก ห้องสตูดิโอเล็กและแคบมาก ไม่มีอุปกรณ์ระบายอากาศ ไม่มีอะไรทั้งนั้น หากข้างนอกเสียงดังข้างในก็จะได้ยิน (Yim/kt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น